COVID-19 tiltak uke 1: rød status og fjernundervisning

Vi har valgt å iverksette et proaktivt tiltak ved å gå over til rød status med fjernundervsining i uke 1 (inneværende uke) for alle lærere og elever.

Dette gjør vi for å unngå at en elev eller lærer skulle få påvist smitte i løpet av uken og ha risikert å spre smitte videre på Muno. Det har vært mange flere personlige kontaktpunkter i julen, og dette vil kunne medføre at flere er smittet uten at de vet det ennå. Ved å ta fjernundervisning i en uke så vil symptomer få tid til å komme frem, og kommunene vil kunne ta igjen etterslep på testing og smittesporing før vi åpner dørene våre for fysiske timer. Vi gjør dette fordi vi tror det er bedre å være proaktive enn reaktive, og vi gjør det selv om oppdaterte nasjonale og lokale tiltak tilsier ikke at vi må stenge.

Vi går altså over til RØD STATUS og fjernundervisning for alle i uke 1. Du finner tiltaksplanen til Muno her: https://muno.no/status/ I uke 2 blir det undervisning som normalt i våre lokaler igjen, med mindre du får en annen beskjed innen dette.