Gjenåpning av Munos skoler, og MAP (Muno Artist Program) fra og med onsdag 3. februar (med unntak av Oslo Sentrum Øvingshotellet)

I tråd lettelsene som myndighetene har varslet gjeldende fra og med onsdag 3. februar gjenåpner Munos følgende skoler fra og med onsdag 3. februar: Oslo Majorstuen, Oslo Hellerud, Oslo Grorud, Snarøya, Asker, Moss, Lillestrøm og Drammen.

Lærere på skolene som har fysisk undervisning påser at alle timer blir gjennomført i henhold til Munos smittevernplan.

Muno Oslo Sentrum har fremdeles online-timer fordi Øvingshotellet fremdeles er stengt. Vi har vært i dialog med Øvingshotellet gjennom helgen, som melder om at de fremdeles må holde stengt inntil lokale myndigheter tillater dem å åpne. De er rigget for å raskt kunne åpne dørene igjen, og med nedadgående smittetrykk i hovedstaden håper alle det vil bli mulig veldig snart. Vi gir alle elever, foresatte og lærere beskjed så fort vi vet noe mer.

Elever på MAP (Muno Artist Program) kan gjenoppta fysisk undervisning med inntil 10 deltagere per gruppe. Unntaket er MAP gruppene i Oslo Sentrum fordi øvingshotellet er stengt. Instruktøren deres vil kontakte dere for å avtale videre øving.

Lærere som gir online-timer får support hos fagledelse ved behov og jobber ut fra Munos rammeverk for fjernundervisning: https://muno.no/fjernundervisning/

Du finner oversikt over status på alle Munos skoler på: https://muno.no/status/

Det er mange som gleder seg til fysiske timer. La oss være flinke å følge smittevernplanen slik at det ikke spres smitte: https://muno.no/informasjon-om-covid-19/