Online-timer og rød status innføres i Oslo-regionen

Myndighetene har innført nye kraftige tiltak i stor-Oslo for å begrense spredning av den britiske mutasjonen av Covid19. Muno bidrar ved å innføre rød status og fjernundervisning for alle lærere og elever i Oslo-regionen fra og med mandag 25.01.2021 til og med fredag 29.01.2021.

Skolene som berøres av dette er: Oslo Majorstuen, Oslo Sentrum, Oslo Hellerud, Oslo Grorud, Snarøya, Asker, Moss, Lillestrøm og Drammen.

Lærere som gir online-timer får support hos fagledelse ved behov og jobber ut fra Munos rammeverk for fjernundervisning: https://muno.no/fjernundervisning/

Øvrige skoler holder fysiske timer som vanlig, og dette gjelder: Kristiansand, Trondheim, Ålesund, Sandefjord, Tønsberg, Stavanger, Sandnes og Gjøvik.

Lærere på skolene som har fysisk undervisning påser at alle timer blir gjennomført i henhold til Munos smittevernsplan: https://muno.no/informasjon-om-covid-19/

Du finner oversikt over status på alle Munos skoler på: https://muno.no/status/

Føler vi oss lei av koronaen? Orker vi ikke mer? Skal vi gi oss? Husk at ingen storm varer evig, og at det er i de tyngste stundende vi må vise oss på vårt beste. Vi har stor forståelse for at elever og lærere foretrekker fysiske timer, og vi håper du vil gjøre det beste ut av online-timene denne uken slik at musikken fortsetter å fylle hverdagen med glede og mening.

Ny oppdatering kommer neste helg.