Lurer du på hvordan det er å ha timer i koronatiden?

Trygghet er selve grunnmuren i Munos verdisyn og pedaogiske modell. Vi gjør alt vi kan for at alle skal være trygge på timene sine under korona-pandemien.

Timene på Muno foregår individuelt med egen lærer. Det er ikke timer der flere elever møtes. Lærere har egne rom, og deler ikke rom innefor samme døgn. Venterom er stengt. Lærere har sine elever én og én, og de har derfor god kontroll på at smittvernsplanen vår følges. Alle lærere har ansvar for at planen følges av alle som er hos oss. Her kan du lese Munos smittevernsplan.

Åpningsstatus for alle våre skoler og undervisningstilbud reguleres av Munos HMS-ansvarlig under veiledning og råd fra nasjonale og lokale myndigheter. Vi følger med på utviklingen i koronasituasjonen i alle kommunene vi har skoler i. Se status for din nærmeste skole i Munos trafikklysmodell.

Elever som er syke, er i risikogrupper, eller av andre årsaker føler seg utrygge på å møte opp fysyisk kan ta timene sine online med sin faste lærer. I tillegg til økt smittevern, slipper man reisetid og reisekostnader, man slipper å brule tid på å pakke opp og ned, og man kan øve rett før og rett etter timen. Muno har utviklet et godt rammeverk for online-timer, og mange elever opplever å lære nye ting når de jobber gjennom et digitalt gensesnitt.

Takk for at du står i det med oss, og for at du bidrar til å holde musikken i gang og samfunnet trygt ved å følge vår smittevernsplan.